Způsoby výuky

A. dle úrovně znalostí

začátečníci (Z)
mírně pokročilí (MP)
středně pokročilí (SP)
pokročilí (P)
 
B. dle intenzity výuky

Základní kurzy
             1 x 1 hod / 1 týden (celkem 35 h)
             1 x 2 hod / 1 týden (celkem 70 h)
             1 x 3 hod / 1 týden (celkem 105 h)
             1 x 4 hod / 1 týden (celkem 140 h)
             2 x 2 hod / 1 týden (celkem 140 h)

Intenzivní kurzy
1 x 8 hod / 1 den (celkem 24 h / 3 dny v měsíci)
1 x 8 hod / 1 den (celkem 40 h/ 5 dnů v měsíci)
 
C. dle prostor

Výuka skupinová a individuální v prostorách firmy

  • je ekonomičtější a efektivnější
  • šetří čas klienta
  • učební rozvrh se stanoví podle požadavku vzdělávacího oddělení firmy

Výuka skupinová a individuální v prostorách Vzdělávací a jazykové agentury LIRA

  • výhodou je studium bez vyrušování, častého při výuce přímo ve firmě

Výuka skupinová a individuální mimo prostory firmy a agentury

  • v klidném a příjemném prostředí hotelového typu
  • je celistvější a intenzivnější
  • je možná v pracovní dny i o víkendech

Výuka kombinovaná

  • výuka individuální a skupinová částečně ve firmě a částečně v agentuře, popřípadě v určitých časových blocích mimo prostory firmy a agentury.

Obsah a organizační struktura kurzů je vždy přizpůsobena těmto určujícím prvkům:
dosaženému vzdělání posluchačů, jejich profesnímu zařazení, požadavku znalosti cizího jazyka ze strany zaměstnavatele, cílovému stupni pokročilosti, možnosti konání kurzů v pracovní či v mimopracovní době, příslušné délce studia, motivačním stimulům u posluchačů aj. Na základě vhodné diferenciace je možné sestavit cílové skupiny pracovníků, kterým se upraví rozsah učiva, intenzita výuky a metody.