Vzdělávejte se pro růst

PROJEKT: "VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!"


Projekt operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovaný úřady práce slouží jako podpora zaměstnavatelům vedoucí k jejich lepší schopnosti konkurovat díky zvyšování vzdělání svých zaměstnanců.

Pokud máte zájem o čerpání prostředků Evropské Unie na jazykové vzdělávání 

  1. zajistíme vám zhodnocení současného stavu jazykových dovedností vašich zaměstnanců
  2. navrhneme vzdělávací potřeby případných skupin i jednotlivců s ohledem na podmínky projektu 
  3. a následně vám zajistíme realizaci vzdělávání vytvořenou přímo na míru pro vaši společnost

Více základních informací o projektu a potřebné tiskopisy naleznete zde, pod odkazem PROJEKT: VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/

Nebo kontaktujte nás, poradíme vám.