Kurzy pro veřejnost

Všechny kurzy vyučované v naší jazykové agentuře odpovídají požadavkům Společného referenčního rámce a jsou směřovány k vykonání některé standardizované zkoušky dle rozhodnutí MŠMT ČR, čj 8428/2007-23 a ve znění pozdějších dodatků.
 
Kurzy jsou stanovené:


A.  podle úrovně

 • začátečníci (Z)
 • mírně pokročilí (MP)
 • středně pokročilí (SP)

 
B.  podle intenzity

    Základní kurzy - pololetní

 • 1 x 1 hod / týdně ( celkem 16 hodin )
 • 1 x 2 hod / 1 týden (celkem 32 hodin)

 Intenzivní kurzy - individuální ( celkový počet hodin podle dohody)

 • 2 x 2 hod / týdně 
 • 3 x 2 hod / týdně
 • víkendové / 1x měsíčně

 
C.  podle zaměření

 • všeobecné pro děti a dospělé
 • konverzační s rodilým mluvčím
 • přípravné na zahraniční certifikát, státní zkoušku
 • přípravné na maturitu a přijímací zkoušky
 • obchodní
 • technické
 • přípravné na pracovní pohovor
 • kurz pro sekretářky - asistentky
   

D.  podle místa konání

 • Vysoké Mýto
 • Choceń