Individuální

Proč zvolit indiviuální kurz?

1) časová flexibilita

2) učební flexibilita

3) lektor úzce spolupracuje s uchazečem a výtváří mu program výuky podle jeho přání

4) způsob učení i rychlost se přizpůsobuje uchazeči