Skupinová

Proč si vybrat skupinový kurz?

1) rozřazení účastníků do skupin podle úrovní

2) stanoven vzdělávací cíl, rozsah učiva a učební materiály pro každou skupinu

3) během studia jsou průběžně prověřovány znalosti posluchačů formou testů, reprodukčních, konverzačních a poslechových cvičení aj5) více hlav, více dialektů

6) zvyknete si mluvit cizím jazykem před více lidmi