Kurzy pro učitele ZŠ

Vzdělávací a jazyková agentura LIRA

pořádá vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT,č.j.: MSMT-6004/2012-25-103
ANGLICKÝ JAZYK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. a 2. stupně ZŠ

Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je zdokonalení komunikačních dovedností, výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyce. Mezi dílčí cíle kurzu patří prohloubení gramatických znalostí pedagogických pracovníků, získání nových poznatků pro práci s žáky v metodické oblasti a vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy.

Výuka probíhá prezenční intenzivní formou ve 12 blocích.

1 blok: 5 vyučovacích hodin týdně ( 1 x 5 hodin ), 1 vyučovací hodina je 45 minut.

Při splnění daných podmínek studia účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
 
 

Termín kurzu: bude oznámen
Rozsah kurzu:   60 hodin
Harmonogram výuky: pátek  14.00 – 18.00 hodin
Počet účastníků: 8 - 10  ( 1 skupina )
Jazyková úroveň: A1 Elementary
  A2  Pre-Intermediate
  B1 Lower-Intermediate
Cena kurzu: 5 000,- Kč ( výukové materiály v ceně kurzu)
  Cena je uvedena bez 21 % DPH
Místo konání: Vysoké Mýto, B.Smetany 33
  Litomyšl, Smetanovo nám. 67
  Choceň, Ostrovní 350

 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Kontakt:  
Mgr. Hana Ketzlová
Tel.: 602 487 414
E-mail:  vysokemyto@jazyky-lira.eu
ON –LINE  PŘIHLÁŠKA :  www.jazyky-lira.cz