Pro děti

DESET důvodů, proč se děti v předškolním věku mají začít učit cizí jazyk:
 

  1. Děti jsou ve věku, kdy učení je přirozeným procesem.
  2. Děti se učí hrou,  s minimálním námahou a bez stresu.
  3. Děti lépe slyší a napodobí výslovnost tak, že zní přirozeně.
  4. Děti se naučí poslouchat a slyšet cizí jazyk a nebudou z něho mít strach.
  5. Děti si rozšíří poznání, uslyší o jiných zemích a kulturách v cizí řeči.
  6. Každé dítě bude pochváleno za snahu a aktivitu při výuce.
  7. Děti načerpají slovní zásobu, učení gramatiky v pozdějším věku bude tak jednoduší.
  8. Děti se naučí se rozumět a porozumět, aniž by se musely učit slovíčka jednotlivě.
  9. Děti se naučí učit a pracovat s ostatními při výuce jazyka.
  10. Navíc, bude-li výuka vedena tak, jak má být,  děti získají k cizímu jazyku důvěru a lásku, která jim zůstane po celý život.