Pomaturitní studium

JEDNOLETÉ DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY
2017 - 2018

akreditace MŠMT ČR


Litomyšl - Vysoké Mýto - Choceň

- studium pro všechny absolventy SŠ
- bez přijímacích zkoušek
- malé skupiny studentů
- profesionální kolektiv lektorů
- intenzivní příprava na jazykové zahraniční certifikáty a státní zkoušky
- dopolední výuka - 20 hodin týdně
- výuka zaměřena na gramatiku, poslech, čtení a konverzaci
- příprava na příjímací zkoušky z jazyka na VŠ
- po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky studenti obdrží Osvědčení vydané MŠMT ČR

Termín přihlášek:  do 30. 8. 2017
přihlásit se můžete osobně v kanceláři, registrační poplatek činí 100 Kč
bez úhrady registračního poplatku bude přihláška považována za neplatnou

Cena studia: 24.900 Kč
Studium je možné hradit čtvrtletně ve 4 splátkách bez navýšení

Informace: 

tel.: +420 602 487 414
E-mail: info@jazyky-lira.cz
www.jazyky-lira.cz