Charakteristika studia

  • studium anglického jazyka je určeno pro absolventy středního vzdělání s maturitou
  • rozdělení do skupin dle úrovní znalostí, které uchazeči prokáží při písemném testu
  • malé skupiny studentů 8 - 12 
  • absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v roce zahájení pomaturitního studia, mají status studenta, stát za ně hradí zdravotní a sociální pojištění, rodiče pobírají rodinné přídavky (dle přílohy vyhlášky MŠMT ČR  č. 19/2014 Sb.)
  • absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v minulých letech nemají výše uvedené sociální výhody