Ukončení studia

  • absolventi jednoletého jazykového studia získávají osvědčení Vzdělávací a jazykové agentury LIRA
  • možnost získání zahraničních certifikátů, eurocertifikátů ICC, státních zkoušek
  • po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky studenti obdrží Osvědčení se stanovenou jazykovou úrovní a Osvědčení o absolvování denního jednoletého studia