Způsoby výuky

A. dle úrovně znalostí

začátečníci (Z)
mírně pokročilí (MP)
středně pokročilí (SP)
pokročilí (P)
 
B. dle intenzity výuky

Základní kurzy
  1 x 1 hod / 1 týden (celkem 35 h)
  1 x 2 hod / 1 týden (celkem 70 h)
  1 x 3 hod / 1 týden (celkem 105 h)
  1 x 4 hod / 1 týden (celkem 140 h)
  2 x 2 hod / 1 týden (celkem 140 h)

Intenzivní kurzy
  1 x 8 hod / 1 den (celkem 24 h / 3 dny v měsíci)
  1 x 8 hod / 1 den (celkem 40 h/ 5 dnů v měsíci)
 
C. dle prostor

Výuka skupinová a individuální v prostorách firmy

- je ekonomičtější a efektivnější
- šetří čas klienta
- učební rozvrh se stanoví podle požadavku vzdělávacího oddělení firmy


Výuka skupinová a individuální v prostorách Vzdělávací a jazykové agentury LIRA

- výhodou je studium bez vyrušování, častého při výuce přímo ve firmě


Výuka skupinová a individuální mimo prostory firmy a agentury

- v klidném a příjemném prostředí hotelového typu
- je celistvější a intenzivnější
- je možná v pracovní dny i o víkendech


Výuka kombinovaná

výuka individuální a skupinová částečně ve firmě a částečně v agentuře, popřípadě v určitých časových blocích mimo prostory firmy a agentury.
Obsah a organizační struktura kurzů je vždy přizpůsobena těmto určujícím prvkům:
dosaženému vzdělání posluchačů, jejich profesnímu zařazení, požadavku znalosti cizího jazyka ze strany zaměstnavatele, cílovému stupni pokročilosti, možnosti konání kurzů v pracovní či v mimopracovní době, příslušné délce studia, motivačním stimulům u posluchačů aj. Na základě vhodné diferenciace je možné sestavit cílové skupiny pracovníků, kterým se upraví rozsah učiva, intenzita výuky a metody.


+420 602 487 414
info@jazyky-lira.cz

Pobočka Choceň
Ostrovní 350
565 01 Choceň

PO: 15.00 - 16.30